A KÉVE Keszthely alábbi, kiemelkedő személyiségeit, intézményeit és egyesületeit javasolja kitüntetni

2020

Keszthely Város Díszpolgára: Dr. Müller Róbert

"Dr. Müller Róbert neve egybeforrt a Keszthely környéki legfontosabb ásatásokkal, számtalan sikeres és fontos régészeti kutatást vezetett, s értékeket tárt fel. Említhetjük egyebek között a fenékpusztai erődöt, a Zalaszabarhoz közeli Karoling, illetve a gyenesdiási avar temetőt. Rengeteg tudományos, szakmai kötete, valamint publikációja jelent meg, sok-sok rangos elismerést kapott, szakmaiságát pedig folyamatosan képezte. Számos szakmai szervezet vezetőjeként, tagjaként dolgozott, dolgozik, egyebek mellett a Magyar Tudományos Akadémia doktoraként is tevékenykedik." (Forrás: Zalai Hírlap).

Idén jelent meg a Keszthely város története című, összefoglaló jelentőségű könyve. Keszthely kulturális, tudományos életének kiemelkedő szereplője hosszú ideje.

Keszthely Város Egészségügyéért: Dr. Ambrus Géza posztumusz

Az idén februárban elhunyt dr. Ambrus Géza akkor is megérdemelné a városi szintű elismerést, ha még köztünk lenne, mivel háziorvosként hosszan és eredményesen szolgálta Keszthely lakosságát. Számos páciense fejezte ki gyászát és hiányérzetét az elmúlt időszakban. Néhai dr. Ambrus Gézát a Keszthely Városért kitüntetésre is ajánljuk, bízva abban, hogy a képviselőtestület valamelyik elismerésre mindenképpen méltónak találja.

Keszthely Városért: Tál Zoltán

Zoltán atya korábban már szolgált káplánként Keszthelyen, 2010 óta, tehát immár tíz éve pedig a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom plébánosa. A legnagyobb létszámú keszthelyi vallási felekezet, a római katolikus egyház egyik helyi vezetőjeként mindig törekedett a vallásközi párbeszédre, az ökumenikus szellemiségre, szilárd erkölcsi értékrendje és lelkisége pedig még a nem hívő polgárokra is hatással van. A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola lelki igazgatójaként is tevékenykedik, valamint a Feltámadás Cserkészcsapat fenntartó testületének elnöke. Keszthely társadalmi, kulturális és közösségi életének aktív résztvevője.

Keszthely Városért: Tar Ferenc 

Tar Ferenc Keszthely kulturális és tudományos életének ismert és elismert alakja hosszú ideje. Helytörténeti kutatásai, amelyek eredményét több könyvben és szakcikkben is publikálta, sok tekintetben hiánypótlóak. Ez különösen igaz a Festetics-család történetére. Az Asbóth Sándorról írott könyv (Lincoln magyar tábornoka) egyik társszerzője. Nemzetközi előadásaival sokat tett Keszthely szélesebb körben való megismertetéséért, városunk jó hírének növeléséért.

Keszthely Városért: Keszthelyi Városvédő Egyesület

A 2015-ben újjáalakult Keszthelyi Városvédő Egyesület városunk meghatározó civil szervezete, amely összefogja a Keszthelyért tenni akaró, törekvő polgárokat és együtt gondolkodó közösséggé kovácsolja őket. Az épített és szellemi örökség megőrzése és további gazdagítása terén kifejtett, tiszteletreméltó törekvéseiket újjáalakulásuk 5. évfordulóján illő lenne kitüntetéssel jutalmazni.

Keszthely Város Turizmusáért: Keszthelyi Kilométerek Egyesület

A Keszthelyi Kilométerek (és kísérő rendezvényei) az elmúlt évek során városunk arculatának egyik üde színfoltja, számos sportembert és hobbifutót idevonzó, komoly turisztikai jelentőségű esemény. A futóversenyt támogató vállalkozások és médiapartnerek jóvoltából a Keszthely turisztikai brand erősödött, a szervezők pedig aktív, a város életét felpezsdítő közösséggé kovácsolódtak. A verseny elhalasztását eredményező jelenlegi helyzetben szép gesztus lenne a város részéről érdemeik kitüntetéssel való elismerése.

Keszthely Város Szolgálatáért: Németh Jánosné

Németh Jánosné a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetőjeként hosszú ideje szolgálja már Keszthelyt. Szociális ügyekben kiemelkedő tárgyi tudásával és emberséges hozzáállásával sokaknak segített az elmúlt években. Közelgő nyugdíjba vonulása előtt, hosszú hivatali pályafutásának méltó elismerése lenne ez a kitüntetés. 

Keszthely Város Szolgálatáért: Kapcsándy Mária 

Kapcsándy Mária több évtizedes hivatali pályája során, majd a Vöröskereszt helyi vezetőjeként szolgálta, és szolgálja még mindig Keszthelyt. Az Élelmiszerbank létrehozásával sokat tett a rászorulók megsegítéséért, tevékenysége pedig példaértékű mind a hivatali, mind a szociális szféra számára. Keszthely közéletének aktív résztvevője.

Keszthely Város Szociális Ellátásáért: Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza

A Gondviselés Háza munkatársai Keszthelyen élő, elsősorban felnőtt korú értelmi fogyatékosok nappali ellátásával hiánypótló tevékenységet végeznek, tehermentesítve ezzel az idős szülőket és alkotó elfoglaltságot nyújtva a gondozottaknak. Emellett gyermekek és fiatalkorúak napközi jellegű foglalkoztatását, felügyeletét is ellátják. 2008 óta működik az intézmény a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában. Kitüntetésükkel mind az alapító Klaczné Tar Ibolya és akkori munkatársai, mind a jelenlegi intézményvezető, dr. Máté Szilvia és jelenlegi csapata érdemeit el lehet ismerni. 

Keszthely Város Szociális Ellátásáért: Komoróczi Lajos

Komoróczi Lajos a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány intézményvezetőjeként, szociális szakemberként nélkülözhetetlen munkát végez a hajléktalan-ellátás terén. Emellett a pálinkakultúra ápolója, rendezvények előadója és számos közösségi tevékenységet végez. Bár az elmúlt évtized során a Szent Erzsébet Alapítvány és annak kuratóriuma is részesült már kitüntetésben, illő lenne Komoróczi Lajos személyes érdemeit is elismerni. 


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el