Dr. Weller-Jakus Tamás

Dr. Weller-Jakus Tamás

jogász, igazgaztásszervező, a KÉVE elnöke

önkormányzati képviselőjelölt, 5. vk.

1972. szeptember 15-én születtem Győrben. Keszthelyen lakom, a Zámor utca 45. szám alatt. Három fiú gyermekem van. Kristóf 9 éves, Marcell 22 éves, Dániel 24 éves lesz. Nős vagyok. Feleségem Weller-Jakus Erika evangélikus hitoktató.

Végzettség:

Az általános iskolai tanulmányaimat Győrben végeztem, majd a Szamuely Tibor (a mostani Baross Gábor) Közgazdasági Szakközépiskolában folytattam, igazgatási ügyintéző szakon. A számítógépes irodai szoftvereket felhasználói szinten ismerem, és azokat a napi munkám során naponta használom. Jogosítvánnyal rendelkezem.


1995. május - közigazgatási alapvizsga
1999 - 2002 Államigazgatási Főiskola - igazgatásszervező
2002. november - közigazgatási szakvizsga
2003. április teljes anyakönyvi szakvizsga
2004 - 2008 Pécsi Tudományegyetem - jogász
2014. jogi szakvizsga


Munkahelyek

1991. augusztusában bevonultam. A leszerelést követően két hetet népművelőként dolgoztam a PSVMK-ban.

1992. október - 2000. november 15.:Abda Börcs községek Körjegyzősége (igazgatási előadó) Ezen időszak alatt a közigazgatás legnagyobb területét

-szabálysértés,

- birtokháborítás,

- iktatás, irattárazás,

- önkormányzati beruházások előkészítése (telekalakítás, építési beruházás)

- képviselő - testületi ülések előkészítése

- előterjesztések készítése,

- kárpótlási földalapok kiosztása,

- testületi jegyzőkönyvek vezetése stb. megismertem.

2000. november 16. - 2003. december 30. Öttevény község Önkormányzata - jegyző Öttevény Győrtől ÉNY-ra az 1. számú főút mellett fekvő 2.860 lakosú község. Jegyzőként feladatom volt a község anyagi helyzetének stabilizálása. A község kevés saját bevétellel és sok kintlévőséggel rendelkezett. A polgármesteri hivatalban 10 fő köztisztviselő dolgozott. Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal vezetésén túlmenően részt vettem az öttevényi általános iskola tetőtér beépítésének menedzselésében, kidolgoztam az öttevényi sportcsarnok gazdaságos üzemeltetési rendszerét. Feladatom volt a községben több mint 20 új építési telek kialakítása, önkormányzati és EP választások lebonyolítása, ÖNHIKI, és egyéb pályázatok menedzselése, településrendezési tervek módosítása, testületi anyagok, ülések előkészítése, elektronikus formában (direkt elérhetőség kialakítása), helyi adóbevételek hatékony beszedése,szervezési feladatként 2003 év végén új körjegyzőség megalakításának előkészítése.

2002. január - 2003. december 31-ig Ikrény község önkormányzatánál helyettes jegyzőként láttam el a jegyzői feladatokat. Ikrény községben I. fokú építésügyi hatósági ügyek is hatáskörömbe tartoztak. Ezen időszak alatt sikerült nyertes pályázat útján megvalósítani a nemzetközi méretű Rábcatorok Kulturális és Sportközpontot. Szintén pályázati pénzeszközből a Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatát sikerült kiépíteni. A két év alatt Ikrény községben több mint 50 db új építési telket alakított ki az önkormányzat. A hivatalban összesen 6 fő köztisztviselő dolgozott.

2003. december 31. - 2005. december 31. Öttevény - Mecsér községek Körjegyzősége - körjegyző voltam. Az új körjegyzőség zökkenőmentesen került kialakításra. A körjegyzőségben 13 fő köztisztviselő dolgozott. A körjegyzőség összesen 3.500 ember ügyeit látta el. Klasszikus körjegyzőség került kialakításra, osztott iktatással. Mecsér községben egy ügyintéző maradt. A körjegyzőség többi dolgozója meghatározott időben volt a községben jelen. Az önkormányzatok évről évre folyamatosan szűkülő anyagi lehetőségei miatt 2004. évben Mecséren és Öttevényen is a közétkeztetés kiszervezésre került. Mindkét település forráshiányos volt. Ezen időszak alatt:

- Mecsér faluközpont megújítás AVOP pályázat

- általános iskola közoktatási társulásban való fenntartása

- szociális ellátások Mosonmagyaróvár és térsége 

Többcélú Kistérségi Társuláson belül került megoldásra Mecséren.

2006. január 1. - 2008. december 31. Abda - Börcs községek Körjegyzősége - körjegyző

2008. augusztus 1. - 2008. december 31. Ikrény község Önkormányzata - helyettes jegyző

Abda - Börcs községek Körjegyzőségén 4.300 ember intézte ügyeit. A körjegyzőségen 13 fő dolgozott. Abda és Börcs községek az egészségügyi alapellátást, a védőnői feladatokat, valamint közoktatási feladataikat közösen társulás útján látják el. Az egészségügyi alapellátás központi ügyelete Győr városával közösen került megoldásra.

Az eltelt időszak alatt a hivatal vezetése mellett:

- konyha kiszervezése,

- bővítette a két község közoktatási társulását Ikrény községgel (Óvoda),

- köztemető bővítése,

- Abda - Győr kerékpárút előkészítése (pályázat)

- Strandfürdő kialakítása

- Közösségi ház beruházás,

- Óvoda bővítés, bölcsőde kialakítása,

- vagyongazdálkodás

- Győr-Moson-Sopron megyében Győr Megyei Jogú Várossal GVOP pályázat keretében 2006 év elején - községi szinten - elsőként vezettük be az önkormányzati gazdálkodás területén integrált számviteli alkalmazást.

2009. január 1. - Abda - Börcs - Ikrény községek Körjegyzősége - körjegyző - A körjegyzőség 6.200 ember ügyeit intézi. A körjegyzőség létszáma körjegyzővel együtt 18 fő. A központ Abda községben van. A három község együttes költségvetése, meghaladja az 1,2 Mrd forintot. Az eddig eltöltött időszak alatt azon településeken, ahol dolgoztam több civil szervezetet, alapítványt segítettem létrehozni.

2010. február 8. - Zalakomár község Polgármesteri Hivatala - jegyző

2011. március 1-től Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatala - jegyző

2015.március 1-től Nagyványony Közös Önkormányzati Hivatal - jegyző

2018. március 1-től Országgyűlés Hivatala - jogász

Szakmai elismerések:

2004. Belügyminisztérium miniszteri kitüntetés - helyi önkormányzati rendeletek uniós jogharmonizációjában végzett jogalkotási munka elismeréseként

Hobbi: labdarúgás, informatika, kertészet, irodalom


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el