Czuth Zoltán László

Czuth Zoltán László

közigazgatási szakvizsgával rendelkező, jogi szakokleveles mérnök, közgazdász, mérnök informatikus, műszaki menedzser

A KÉVE polgármesterjelöltje - Kövesse a FACEBOOK-on!

Személyes adatok:

 • Születési idő: 1975. 09. 10.
 • Születési hely: Keszthely
 • Állampolgárság: magyar
 • Házas, felesége Éva.
 • Két fiúgyermek, Olivér és Milán édesapja


Keszthelyen születtem, és hat éves koromig Keszthelyen éltem. Nagyapám és édesapám itt kezdte szolgálni a hazát, mindketten katonatisztként. Ez a szolgálat később családunkat a fővárosba szólította, ahol édesapám a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián hadtudományi doktori címet szerzett, és ezt követően egyetemi tanárként képezte az ifjú hadmérnököket. Budapestre történő költözésem sosem sem szakított el szülővárosomtól, hiszen gyermekként minden nyarat itt töltöttem nagyszüleimnél, a Szent Miklós utcában. Mérnöki, jogi, közgazdasági és közigazgatási tanulmányokat folytattam (részletesen lásd lejjebb). 25 éves munkatapasztalattal rendelkezem, amelyből 20 évet dolgoztam a versenyszférában közép- és felsővezetőként, majd több mint 5 évet  a közigazgatásban felsővezetőként, főosztályvezetőként és igazgatóként. Ezen megbízatás alatt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felkért, hogy képviseljem Magyarországot az Európai Foglalkoztatási Szolgálat informatikai munkacsoportjában. Ebben a munkacsoportban számos sikert értem el hazám számára, munkámnak köszönhető, hogy a hazai álláshelyek és önéletrajzok rendszere kapcsolódik az európai adatbázishoz. Szívem mindig visszahúzott ide, ezért 2011-ben családommal úgy döntöttünk, hogy visszaköltözünk. Tudásomat, hitemet és becsületemet most szülővárosom, Keszthely javára szeretném felajánlani.

Végzettség:

2018 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

okl. közgazdász MSc MBA szakirány (végbizonyítvány: 2018Q3, várható védés 2019Q4)

2016 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közigazgatási szakvizsga

2015 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Közigazgatási alapvizsga

2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem/ Állam és Jogtudományi Kar

Jogi szakoklevél- Jogi szakokleveles mérnök, gazdasági szakember posztgraduális diploma

2005 Gábor Dénes Műszaki Főiskola/ Mérnök Informatikus/Műszaki menedzser

Bsc Mérnök Informatikus

Bsc Műszaki menedzser kiegészítő diploma

1994 Kassák Lajos Gimnázium

Gimnáziumi érettségi


Egyéb vezetői minősítések (oklevelek):

2018 Asszertív kommunikáció és időmenedzsment bizonyítvány,

2017 ITIL V3 menedzsment és szolgáltatás fejlesztés oklevél,

2016 ITIL-Foundation V3 oklevél,

2015 Vezetői kommunikáció és retorika bizonyítvány,

2011 IT Kockázat menedzser, auditor oklevél,

2010 ITIL-Foundation üzemeltetési módszertani V3 vizsga oklevél,

2010 Microsoft MOF szervezetüzemeltetési módszertani vizsga oklevél,

2008 ITIL-Foundation V2 szervezetüzemeltetési módszertani vizsga, oklevél,

2006 Projektmenedzsment módszertan oklevél

Munkahelyek: (munkavégzés folyamatos)

2017-2019.jan.4. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Belügyminisztérium) - Budapest

Munkaerőpiaci Informatikai Igazgató

 • Igazgatóság szakmai és pénzügyi irányítása,
 • People management, FTE alapú létszámgazdálkodást 110 fő,
 • Éves költségtervezést 3-4 Mrd Ft (OPEX-CAPEX),
 • Éves költségkeret forrásának biztosítása, ágazatpolitikai forrásátcsoportosításra irányuló Belügyminisztériumi közszolgáltatási kidolgozása, szerződések megkötése,
 • Beszállítói, vállalkozói, tanácsadói, Szerződések előkészítése, megkötése, kötelezettségvállalás,
 • Beszállítói minőség-ellenőrzés,
 • ITIL alapú SLA, OLA, AP szolgáltatói, üzemeltetői, szerződések megkötése,
 • Munkaerőpiaci, foglalkoztatáspolitikai, közfoglalkoztatási, munkafelügyeleti, igazgatási szakrendszerek tervezése, fejlesztése, üzemeltetése,
 • Nemzeti adatvagyon működtetése,
 • Hatósági adatszolgáltatás,
 • Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) működtetése,
 • Az üzemeltetett szakrendszerek költség-haszon alapú keretgazdálkodása,
 • Üzleti kapcsolattartás az érintett beszállítókkal, külső gyártókkal,
 • Kiemelt kapcsolattartás az államigazgatás érintett minisztériumaival beleértve a Belügyminisztériumot, Nemzetgazdasági Minisztériumot, Miniszterelnökséget, EMMI, és számos központi hivatal valamint a Megyei Kormányhivatalokat,
 • Lobbitevékenység,
 • Beszerzési eljárások megtervezése, szakmai felügyelete, bíráló bizottsági elnöki feladatok ellátása (éves szinten közel 100 eljárás),
 • Projektvezetői feladatok:
 • Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz csatlakozás
 • ESB csatlakozás kialakítása,
 • SP 2010-2013 migráció,
 • Foglalkoztatáspolitikai "szigetrendszerek" kivezetése,
 • Gépterem konszolidáció (LegacyàCloud),
 • EURES REG nemzetközi foglalkoztatás mobilitás projekt.

2015-2018 EU, EURES - Brüsszel (európai foglalkoztatási szolgálat) bizottság (Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénzügyminisztérium) - Budapest

IOC Magyarország által delegált IT vezető

 • EU/EC 598/2016 rendeletének jogszabályi magyarországi végrehajtása,
 • EU-tagállam közötti igazgatási adatcsere kialakítása, folyamatos biztosítása CV, JV.
 • Egységes EU adatbázis kialakítása GDPR jogszabály alkalmazása mellet,
 • Jogszabályi IT megfelelés biztosítása open HR standard alapján,
 • Magyarország képviselete az EURES IOC munkacsoportban,

2015-2016 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), Belügyminisztérium - Budapest

Főosztályvezető

 • Főosztály szakmai irányítása, people management, létszámgazdálkodást 80 fő,
 • Éves költségtervezést 3 Mrd Ft. (államigazgatás bázis alapú tervezés),
 • Éves költségkeret forrásának biztosítása, ágazatpolitikai forrásátcsoportosításra irányuló szerződések megkötése,
 • Munkaerőpiaci igazgatási szakrendszerek tervezése, fejlesztése, üzemeltetése,
 • Nemzeti adatvagyon működtetése,
 • Hatósági feladatok ellátása,
 • Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) működtetése,
 • Az üzemeltettet szakrendszerek költség-haszon alapú keretgazdálkodása,
 • Üzleti kapcsolattartás az érintett beszállítókkal, külső gyártókkal,
 • Kiemelt kapcsolattatás az államigazgatás érintett minisztériumaival, beleértve a Belügyminisztériumot, Nemzetgazdasági Minisztériumot, Miniszterelnökséget, EMMI, és számos központi hivatal valamint a Megyei Kormányhivatalokat,
 • Lobbitevékenység,
 • Beszerzési eljárások megtervezése, szakmai felügyelete, bíráló bizottsági elnöki feladatok ellátása ( éves szinten közel 100 eljárás),
 • Projektvezetői feladatok:
 • Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer,
 • Integrált Rendszer jogszabály alapú továbbfejlesztése,
 • Foglalkoztatáspolitikai IT gépterem költözés,
 • Munkafelügyeleti és munkavédelmi IT gépterem költözés,
 • Foglalkoztatás Ellenőrzési Információs Rendszer továbbfejlesztése,
 • Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adattárház SAP HANA integráció,


2014-2015 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Belügyminisztérium) - Budapest

IT minőségirányítási és informatikai irányítási szakmai vezető

 • Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2013.L. Tv (IbTv) Információ biztonsági törvény osztályba sorolásának kialakítása,
 • Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának ITIL folyamatainak bevezetésének szakmai támogatása (Incidenskezelés, változáskezelés, kapacitáskezelés, CMDB kialakítás)
 • Informatikai belső ellenőri, auditori feladatok éves terv szerinti ellenőrzések lefolytatása,
 • IT Fejlesztésből-üzemeltetésbe történő átadás-átvétel folyamatának, dokumentum megfelelőségének kialakítása, bevezetése a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál,
 • IT Fejlesztésből-üzemeltetésbe átkerülő rendszerek bevezetésének a vizsgálata,
 • Éves IT vizsgálati terv kidolgozása, elfogadtatása,
 • Projektvezetői feladatok:
 • NMH (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) IT átadás-átvétel projekt szakmai projektvezető
 • átadás-átvétel jegyzőkönyvének strukturális kialakítása,
 • mennyiségi és minőségi átvétel feltételeinek meghatározása,
 • kockázati elemek, kockázati portfolió kezelése,
 • projekt ütemezés kialakítása,

2012-2013 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - Siófok, Keszthely

IT Alkalmazás üzemeltetési és fejlesztési vezető

 • Magyarország legnagyobb területileg kiterjedt Vizi közmű vállalatának központi alkalmazásainak üzemeltetésének és a vállalat által üzemeltetett üzleti és műszaki szoftverek, alkalmazások fejlesztésének, bevezetésének vezetése,
 • Üzemeltetési terület ügyeleti/készenléti rendszerének tervezése, ellenőrzése (MT. alapján),
 • Munkaidő beosztás tervezése (MT. alapján), személyi, tárgyi erőforrás biztosítása, kontrolling,
 • SAP IS-U, MM, CO, FI FI-CA, PM, SD, HR modulok Informatikai modulgazdák szakmai irányítása,
 • IT beruházások tervezése, éves terv alapján,
 • Vállalati üzleti területek igényeinek IT transzformációjának költséghatékony megvalósítása,
 • IT szabályzatok kialakítása, kidolgozása,
 • Agilis szoftverfejlesztői módszertan ismerete, alkalmazása (SCRUM)
 • Vállalton belüli IT oktatások megtartása, szakmai vezetése,
 • Vállalat üzleti területeinek oktatások szervezése, minőségbiztosítása,
 • Országos konferenciákon (MAVÍZ, SAP Fórum, ÖKO-AQUA) DRV Zrt. IT szakmai képviselete,
 • Csoportvezetés (1 SAP modulgazdák részleg, 1 alkalmazás üzemeltetők részleg, 1 alkalmazásfejlesztők részleg; 12 fő)
 • Projektvezetői feladatok:
 • MELOR vállalati mobil közműfeladatok bevezetése, projektvezetés (MELOR Vízmérő-leolvasás egyedi fejlesztésű alkalmazás bevezetése, SAP Sybase, Afaria, PDA eszköz alapokon, SAP FORUM 2012 szekcióelőadás Tihany,6 hónap,)
 • EDIR vállalati dokumentum menedzsment és szerződés jóváhagyó rendszer bevezetése, projektvezetés (MS SharePoint alapú, szállítói fejlesztésű alkalmazás, minőségbiztosítása, 6 hónap)
 • Karrier portál vállalati HR alkalmazás bevezetés projektvezetés (MS SharePoint alapú belső fejlesztésű alkalmazás tervezése, minőségbiztosítása, tesztelése, projektvezetés, 4 hónap)
 • OTMR vállalati belső teljesítmény és másodlagos költségek elszámolása, projektvezetés (OTMR JBOS java alapú alkalmazás bevezetése, minőségbiztosítása, tesztelése. A vállalat teljes műszaki és funkcionális területeinek munka teljesítmény és belső megrendelések elszámolása SAP CO költség és SAP MM raktárkészlet integrációval, 12 hónap)
 • SAP R/3àSAP ERP 6.0 verzióváltás előkészítés, projektvezetés (SAP verzióváltás szakmai tanulmány előkészítése, ajánlati kiírás előkészítése, 3 hónap)

2011-2012 UTC Kft. - Hévíz

Informatikai projektvezető

 • Új üzleti kapcsolat kártya program bevezetése, értékesítése a szálloda meglévő és új ügyfelei számára,
 • Új kapcsolat kártya program értékesítési szerződések megkötése a környező és kiemelt szállodákkal,
 • Projekt feladatok:
 • UTC ügyfélkártya bevezetése projekt, projektvezetés (Szállodai szolgáltatások értékesítésével foglalkozó cég WEB oldal fejlesztésének tervezése, tesztelése, bevezetése, 3 hónap)

2010-2011 TAKINFO Kft. Magyar Takarék Bank csoport - Budapest

IT Üzemeltetési osztályvezető

 • Országos Takarékszövetkezeti központi szerver, Hypervisor, OS, alkalmazás oldali és hozzátartozó kommunikációs, hálózatfelügyeleti IT infrastruktúra üzemeltetése,
 • Központi szerver, alkalmazás oldali és hozzátartozó kommunikációs, hálózatfelügyeleti infrastruktúra üzemeltetése,
 • PSZÁF IT auditok vezetése, OTSZ-OTIVA IT auditok vezetése, CoBit 4.1., ITIL V3 public framework módszertan alapján,
 • IT üzemeltetési szabályzatok létrehozása, bevezetése, betartásának ellenőrzése ISO 27001 szabvány alapján,
 • IT Üzemeltetési projektek vezetése, feladatok:
 • Magyar Takarékszövetkezeti infrastruktúra PDC-BDC infrastruktúraváltás projekt, projektfelelős üzemeltetési osztály (, DRP teszt tervezése kialakítás, elvégzése központi gépteremi infrastruktúra átalakítása)
 • Központi levelezés bevezetése MS alapokon PILOT projekt, projektvezetés (MS Exchange alapú infrastruktúra tervezése, tesztelése, 4 hónap)
 • Microsoft software eszközök beszerzése projekt, projektvezetés (központi szerver és kliensoldali MS licencek beszerzése, MS nagyvállalati szerződés megkötése, 3 hónap)
 • TIER front-end rendszer infrastruktúraváltás projekt, projektfelelős üzemeltetési osztály (IBM blade rendszer upgrade, VMware hypervisor bevezetése Magyar Takarék Bank által)
 • Osztályvezetés (2 üzemeltetési csoport, 1 szervizrészleg, 1 operátori csoport; 29 fő)

2009-2010 Honvédkórház, Honvédelmi Minisztérium ÁEK - Budapest, Hévíz, Balatonfüred, Budakeszi, Verőcemaros Telephely Üzemeltetés Központ,

Informatikai üzemeltetés vezető

· Magyar Honvédség Honvédkórház 6 telephely (BP MÁV, Budakeszi MÁV, Verőcemaros HM, Balatonfüred HM, Hévíz HM, Hévíz BM) IT üzemeltetés vezetése (3 csoport, 36 fő)

· MedWorks alkalmazás, üzemeltetése, felhasználói támogatás, oktatások szakmai irányítása,

· Nemzetbiztonsági orvosi kontrolling adatok kezelése,

· Anyaggazdálkodáshoz szükséges tárgyi eszköz nyilvántartások biztosítása,

· SCHRACK-seconet beteghívó, tűzjelző rendszer üzemeltetése,

· Helpdesk rendszer bevezetése, üzemeltetése

· IT Üzemeltetési projektek vezetése, PM feladatok:

· VirusBuster CMS határvédelmi vírusvédelmi rendszer projekt, projektvezetés (4000 végpontra központi üzemeltetésű vírusvédelem rendszer és monitoring bevezetése, 6 hónap)

· PACS radiológia EU pályázat implementációs projekt, üzemeltetési projektvezető (PACS CT, RTG, UH egyedi alkalmazás 7 telephelyes radiológia rendszer bevezetése, tesztelése, üzemeltetése, GE radiológiai eszközök beszerzése )

· MedWorks Helpdesk rendszer bevezetése projekt, projektvezető (ITIL hepldesk folyamatok kialakítása, egyedi fejlesztés meghatározása, tesztelése, üzemeltetésre átadása)

1996-2009 AlphaNet Kft, - Budapest

HP Szerviz és Szolgáltatás Üzletág, Üzletág igazgató

· Szolgáltatás portfólió meghatározása,

· Üzleti terv teljesítése (900 Mill. Ft árbevételi szint teljesítése),

· ISO felülvizsgálati auditok szervezeten belüli vezetése,

· Éves üzleti és oktatási terv kidolgozása,

· Üzletágvezetés (3 szerviz csoport, 1 helpdesk-logisztikai csoport, 1 kereskedelmi csoport: 26 fő)

HP-IBM szervizigazgató

· Kapcsolattartás HP, IBM Magyarország üzletágvezetőivel, és kiemelt ügyfelek vezetőivel,

· Reklamációs folyamatkezelés,

· ISO felülvizsgálati auditok szervezeten belüli vezetése,

· HP és IBM gyártói szervizauditok vezetése,

· Javító alkatrészek költséghatékony beszerzésének kialakítása koordinálása,

· Igazgatóság vezetése (3 szerviz csoport, 1 helpdesk-logisztika csoport: 22 fő)

Projektvezető

· Magyar Honvédség- Honvédelmi Minisztérium Költségvetési- Gazdasági Információs Rendszer bevezetése projekt, integrációs projektvezető (KGIR Oracle financial pénzügyi rendszer 194 telephelyen történő hardware és software rendszer bevezetése, 24 hónap)

· Magyar Honvédség- Honvédelmi Minisztérium Személyügyi Rendszer bevezetése projekt, integrációs projektvezető

· (HRMS Oracle személyügyi rendszer 194 telephelyen történő hardware és software rendszer bevezetése, 12 hónap)

· Magyar Honvédség- Honvédelmi Minisztérium Logisztikai- Gazdasági Információs Rendszer bevezetése projekt, integrációs projektvezető (LGIR logisztikai rendszer 194 telephelyen történő hardware és software rendszer bevezetése, 6 hónap)

· Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályának informatikai hálózat fejlesztési projekt, projektvezető (hálózati aktíveszközök cseréje, integrációja, távoli elérés biztosítása, tűzfalrendszer kialakítása, 3 hónap)

· Uzsoki Utcai Kórház munkaállomás konszolidációs projekt, projektvezető (munkaállomás csere és operációs rendszer upgrade, 6 hónap)

IT Szervizüzemeltetés csoportvezető

· MH-HM KGIR-LGIR országos IT rendszer üzemeltetése(1500 végponti munkaállomás, 850db nyomtató, 60db szerver),

· Generali országos szerver üzemeltetés (120 db szerver),

· Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) központi IT infrastruktúra üzemeltetés,

· NABI Zrt. CPQ alpha GS40 RISC szerver és MA12000 Storage implementáció, üzemeltetés,

· FŐVÁROSI VIZMŰVEK Zrt. központi szerver és desktop környezet üzemeltetése,

· KELER Zrt. központi szerver és desktop üzemeltetés

· Csoportvezetés 12 fő.


1996-1995 L és G Kft - Budapest

Szervizmérnök

· Országos kiterjedésű IT rendszerek (desktop, szerver) üzemeltetése, tervezése, installálása, szervizelési feladatok

1995-1994 Magyar Honvédség, EATEK Számítógép Javító Ellátó Raktár - Budapest, Gödöllő

Szerviztechnikus

· Országos IT szervizfeladatok ellátása,

· Informatikai eszközök (nyomtatók, munkaállomások) javítása, telepítése

Vezetői kompetencia:

· Üzemeltetés és üzleti területén szerzett több éves vezetői tapasztalat, mely során feladatom volt az üzletkritikus rendszerek szolgáltatás rendelkezésre állásának magas szintű, SLA mérőszámokhoz kötött bevezetése, biztosítása.

· Munkavégzésem során folyamatosan szem előtt kellett tartanom az ügyféligényeket, az elvárásokat és a minőségi munkavégzést. Feladataim és felelősségi körömbe tartozott a kitűzött határidők, üzleti célok, eredmények realizálása, stratégia, szabályzatok kidolgozása, karbantartása. Szakmai, csoportok, vezető rendszermérnökök, műszakvezetők irányítása, feladatok kiosztása, számonkérése, időszakos teljesítmény riportok, beszámolók elkészítése, vezetői IT és üzleti riportok készítése. belső és külső auditok vezetése.

· Munkám során folyamatosan képeztem (coach tevékenységgel) vezetőimet, beosztottaimat.

· Projektvezetőként a szervezeten belüli és korábban szolgáltatóként, rendszerintegrátorként ügyfeleknél bevezetett több sikeres projektet vezettem. Projektvezetőként feladatom volt a projekt előkészítése, költségelemzés, projekt előterjesztés a menedzsment részére, PID, PAD dokumentumok elkészítése, MS projekt alapú gand diagram elkészítése, változások követése, projekt megbeszélések szervezése szervezeten belül és a külső alvállalkozókkal. Projekt elvárt céljainak érdekérvényesítése. A projektek bevezetését követően az utógondozás is feladataim közé tartozott.

Szakmai kompetencia:

· IT Infrastruktúra menedzsment területig terjedő operációsrendszer és alkalmazás valamint szoftver megoldás ismeret és az e területet is átölelő hardver ismeret, mind Networking(LAN-WAN), Desktop, Storage, Server és HA, Hypervisor (VMware), nagyvállalati Backup területen.

· Gépterem infrastruktúra üzemeltetés,

· SAP R/3 Vállaltirányítási rendszer üzemeltetés, SAP ABAP OOP fejlesztés,

· Web (CMS: Drupal, Joomla) rendszerek üzemeltetése (PHP, HTML, MySQL webfejlesztői alapismeret).

Szakmai mérnöki oklevelek, minősítések

Compaq mérnöki oklevél

· Compaq ASE W2000 Szerver

· Compaq ASE StorageWorks Primary Storage

HP mérnöki oklevél

· Hewlett-Packard Master ASE Proliant High Availability and Clustering Sol.

· Hewlett-Packard ASE Storage Works Primary Storage

· Hewlett-Packard ASE Proliant ML/DL Servers 2007

· Hewlett-Packard APS Commercial Desktop, Workstation and Notebook Sales

· Hewlett-Packard AIS ProCurve Networking

· Hewlett-Packard AIS Inegrity Servers 2005

Microsoft mérnöki oklevél

· MCSE-W2003 certification

· MCSA Messaging-W2003 certification

D-Link

· DCNE, Certified Network Engineer Security, Switching, WiFi.

Tevékenységi területek:

· Üzleti, lobby, coach, HR tevékenység

· OPEX-CAPEX költségterve elkészítése,

· FTE alapú létszámtervezés kompetencia alapon,

· Szerződések megkötése,

· Beszállítók minőségbiztosítása,

· Üzemeltetési eszközök raktárkészlet tervezés,

· Norma alapú szolgáltatás kidolgozása, számonkérés,

· Beosztotti létszám munkaidőkeret tervezés, számonkérés,

· Új szolgáltatások bevezetésének megtervezése,

· Meglévő szolgáltatások kivezetése,

· Beosztott vezetők és munkavállalók képzésének megtervezése,

· IT Üzemeltetés

· Beosztott csoportok, szakmai, operatív irányítása, számonkérése

· Auditok megtervezése, végrehajtása, bevezetett eljárások ellenőrzése, frissítése

· Üzemeltetési szabályzatok, dokumentumok kialakítása, költségtervek elkészítése

· Társosztályokkal való szakmai és vezetői kapcsolattartás

· Gazdasági-pénzügyi tervezés

· Pénzügyi controlling feladatok (TCO, ROI analízis)

· Stratégiatervezés, elemzés

· Beosztott csoportok, szakmai, operatív irányítása, számonkérése

· Projektvezetés

· Projekt erőforrás, költség tervezés,

· Projekt dokumentumok elkészítése (PID, PAD, riportok, emlékeztetők),

· Alvállalkozók irányítása, számonkérése,

· Projekt változás kezelése,

· Ügyféligények kiemelt biztosítása,

· Ügyfél reklamációk kezelése,


Publikációk, szakmai előadások:

· 2008.augusztus 19. , Computerworld:

· A konszolidáció és virtualizáció szerepe az IT Üzemeltetésben címmel

· 2012. május 25. Sopron, MAVÍZ konferencián előadás:

· Mobil vállalati megoldások a Magyar Víziközmű szektorban címmel,

· 2012. szeptember 10. Tihany, SAP Forum országos konferencia szekció előadás:

· Fogyasztóknál végzett közműfeladatok Sybase mobilalkalmazás támogatásával, címmel

Szakmai társasági tagság:

· Neumann János Számítógép-tudományi Társaság-tag

IT szakmai kapcsolat rendszer:

· LinkedIn profil: hu.linkedin.com/pub/zoltan-czuth/45/83b/230/

Nyelvismeret:

· ANGOL szakmai B2 TELC komplex (C) nyelvvizsga

· NÉMET kommunikáció A2 szövegértés A1 beszéd

Nemzetbiztonsági bevizsgálás:

· B típusú érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzési szint (minősített és titkos adatok kezelése, betekintés) 2009-2014-ig

· C típusú érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzési szint (minősített és titkos adatok kezelése, betekintés) 2014-2019-ig

Személyiség jegyek:

· Proaktív személyiség, lojális, elhivatott, kitartó, cél és feladatorientált, csapatjátékos, humánus, pozitív gondolkodás jellemez mind a munkahelyi és a magánéleti kihívások során.

Vezetési gyakorlat:

· B kategóriás jogosítvány,

· Megszerzése: 1994. 07.

· Folyamatos vezetési gyakorlat

Hobbi, szabadidős tevékenységek:

· Úszás, biciklizés, autóvezetés, búvárkodás (Mentőbúvár minősítés), túrázás, golfozás (MCG Golfklub örökös tag), sportlövészet (Magyar Sportlövők Szövetség Tag - Bakonyerdő Zrt. BEFAG - )

Keszthely, 2019. 06. 11.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el